Szczęść Boże, witajcie 🙂

Dlaczego warto pieszo pielgrzymować na Jasną Górę?

Piesza Pielgrzymka do Duchowej Stoicy Naszej Ojczyzny to rekolekcje w drodze; to niezwykły czas bliskości z Panem Bogiem, drugim człowiekiem i sobą samym.

Na Pieszej Pielgrzymce najmocniej poznaję siebie, to kim i jakim jestem naprawdę. Mogę na nowo odkryć swoją tożsamość i godność Ukochanego Dziecka Bożego, to że całe moje życie jest w cudownych rękach Stwórcy, który nieustannie mnie kocha i o mnie się troszczy. Mogę zobaczyć na ile dobroci, życzliwości, cierpliwości i daru z siebie mnie stać, bo Piesza Pielgrzymka, to również spotkanie z drugim człowiekiem, który idzie obok mnie, który jest dla mnie darem od Pana Boga. We wspólnej drodze na Jasną Górę poznasz osoby, których być może nigdy nie poznałbyś w życiu.

Piesza Pielgrzymka to, także czas doświadczenia ogromnej troski i życzliwości osób, które otwierają dla nas swoje serca i domy; osób, które dzielą się swoim jedzeniem i uśmiechem. Po powrocie z Pieszej Pielgrzymki człowiek piękniej przeżywa swoją codzienność, w której nie brakuje czasu dla Jezusa, piękniej troszczy się o relacje z bliskimi, przyjaciółmi, człowiekiem, którego spotyka. Człowiek po powrocie z Pieszej Pielgrzymki swoją codzienność ufniej zawierza Panu Bogu.

Zapraszam serdecznie do udziału w 31 Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę z Grupą Tczewską

Wasz Przewodnik

Ks. Piotr Lipkowski