Regulamin pielgrzymki

Zapisując się na Pielgrzymkę zobowiązuję się…

 1. Współtworzyć religijny charakter pielgrzymowania poprzez codzienny udział we Mszy św., Apelu Jasnogórskim, konferencjach, nabożeństwach, wspólnych modlitwach i śpiewach.
 2. Pielgrzymować w stanie laski uświęcającej – w drodze można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania u braci kapłanów.
 3. Nosić znaczek pielgrzymkowy na widocznym miejscu oraz posiadać przy sobie Książeczkę Pielgrzyma. Jest to zewnętrzny wyraz przynależności do wspólnoty pielgrzymkowej.
 4. Zachowywać polecenia Kierownika Pielgrzymki, Księży Przewodników i służb pielgrzymkowych.
 5. Zachowywać pokutny charakter pielgrzymki poprzez postępowanie w duchu wiary i wyrzeczenia (w takim duchu przyjmujemy wszystkie obowiązki i wyrzeczenia).
 6. Zachowywać odpowiedniego charakteru strojów. Ramiona i kolana powinny być osłonięte.
 7. Przestrzegać bezwzględnego zakazu wspólnego nocowania kobiet i mężczyzn w jednym pomieszczeniu.
 8. Dbać o czystość na noclegach i postojach (nic po sobie nie pozostawiamy).
 9. Zrezygnować z palenia tytoniu i picia alkoholu (pod każdą postacią) oraz jedzenia lodów.
 10. Stosować się do bezwzględnego zakazu kąpieli w otwartych zbiornikach wodnych np.: baseny, rzeki, jeziora, stawy.
 11. Szanować wszystkie dary Boże, które otrzymujemy za pośrednictwem innych ludzi. Szanować każdy kawałek chleba i każde dobro naszych dobrodziejów. Bezwzglednie pamiętać o życzliwości w stosunku do naszych gospodarzy (należy zostawić po sobie jakaś pamiątkę). Za rok tutaj też przyjdą pielgrzymi.
 12. Przestrzegać ciszy nocnej od godziny 22.00.
 13. Tworzyć atmosferę życzliwości, wzajemnej troski i pogody ducha. Zwracać się do pielgrzymów sformulowaniem: „bracie”, „siostro”. Jest to wyraz tworzenia przez pielgrzymów rodziny dzieci Bożych.
 14. Samowolnie nie opuszczać grupy, bo będzie to równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w pielgrzymce, w razie konieczności oddalenia się od grupy należy zaopatrzyć się w odpowiednią przepustkę u Księdza Przewodnika, lekarza, pielęgniarki badź głównego porządkowego.
 15. Stosować się bezwzględnie do szczegółowych zalecen Księdza Przewodnika Grupy oraz odpowiednich służb pielgrzymkowych (służby: porządkowe, medyczne, kwatermistrzowskie, sanitarne).

Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki, przewiduje się:
Upamnienie ustne.
Upomnienie z wpisem do legitymaci pielgrzyma.
Natychmiastowe usunięcie z pielgrzymki, połączone z odebaniem legitymacji oraz podaniem nazwiska pielgrzyma do wiadomości patników oraz właściwego Księdza Proboszcza, szkoły badź zakładu pracy.
W wypadku poważnego naruszenia porządku powiadomienie Policji.